Tag-uri de baza in HTML

 

Tag-uri de bază în HTML

  1. Noţiuni generale
  2. Marcaje de bază
  3. Marcaje pentru liste
  4. Formatarea caracterelor
  5. Marcaje pentru cadre
  6. Marcaje pentru tabele
  7. Adăugarea imaginilor
  8. Tabel diacritice

Try it yourself >>

Noţiuni generale   O pagină web are în componenţa două elemente de bază. <html> <body> Continutul paginii va fi aici </body> </html>

Primul tag se numeste <html> şi este cel care îi spune browser-ului că a început un cod în HTML. Cel de-al doilea tag, <body>, spune browser-ului că aici începe partea vizibilă sau conţinutul paginii HTML.

Tag-urile </body> şi </html> sunt tag-uri de închidere. </body>, dă de ştire browser-ului, că s-a încheiat conţinulul pagini, iar </html> că s-a încheiat documentul HTML.

Slesh "/" este pus înaintea numelui tag-ului şi spune browserului că ar dori să încheie respectiva funcţie. Deci <tag> este folosit pentru a începe o funcţie, iar </tag> pentru a o încheia.

Ordinea deschiderii şi a închiderii tag-urilor este foarte importantă. Dacă un tag este deschis într-un altul, de exemplu body este deschis în html atunci acel tag (body) este cel care trebuie închis înaintea celui de-al doilea tag (html).

Am închis mai întâi body pentru că a fost cel care s-a deschis cel mai recent. Această regulă şi anume deschiderea şi închiderea tag-urilor se aplică la toate celelalte taguri ale documentelor HTML.

<head>

Acest tag urmează imediat după <html> şi este folosit pentru a indica browser-ului, informaţii utile precum: titlul pagini, conţinutul (folosit de motoarele de căutare vechi) şi multe altele

<title>

Se pune între <head> şi </head>. Acest tag este cel care dă numele pagini. Numele va fi afişat în browser, de obicei în partea stângă sus.

<h2> Acesta este titlul care apre în pagină, înainte de conţinut şi va fi mai mare decât litera de conţinut. <h2> înseamnă că e cea de-a doua mărime a literei între cele şase care există. <h1> este cea mai mare iar <h6> va fi cea mai mică. <p>

Este tag-ul care marchează deschiderea şi încheierea unui paragraf. Aşa că atunci când vei începe un paragraf asigură-te că ai pus <p> la început şi </p> la sfârşit.

Try it yourself >>

Înapoi
Marcaje de bază  

<HTML> </HTML>

Defineşte un fişier în format Web

<HEAD> </HEAD>

Antetul documentului

<TITLE> </TITLE>

Tilul documentului

<BODY> </BODY>

Corpul paginii HTML

BGCOLOR = culoare

Culoarea de fond a paginii

TEXT=culoare

Culoarea textului pe pagină

LINK=culoare

Culoarea legăturiilor nevizitate din pagină

VLINK=culoare

Culoarea legăturiilor vizitate din pagină

ALINK=culoare

Culoarea legăturiilor pe durata clicului executat de utilizator

BACKGROUND = url

Imaginea de fond pentru pagină

<P>

Paragraf

<Hn> <Hn>

Nivel de subtitlu al documentului (n = 1-6)

<FONT> </FONT>

Specifică atribute ale textului încadrat

SIZE=n

Dimensiunea textului este 1-7

FACE="a,b"

Specifică fontul: a, dacă este disponibil, sau b

COLOR=s

Culoarea textului: fie un nume de culoare, fie o valoare RGB

<BR>

Linie nouă

<PRE> </PRE>

Informaţie preformatată

<!-- -->

Comenatriu HTML

<CENTER> </CENTER>

Centrează materialul în pagină

<HR>

Riglă orizontală

SIZE=x

Înălţimea riglei în pixeli

WIDTH=x

Lăţimea riglei în pixeli sau în procente

NOSHADE

Dezactivează afişarea umbrei pentru rigla orizontală

ALIGN=x

Alinierea riglei orizontale în pagina (left, center, right)

COLOR=x

Culoarea riglei orizontale (numai pentru IE)

<A> </A>

Marcaj de tip ancoră

HREF=url

Referinţă hipertext

HREF=#nume

Referinţă către o ancoră internă

Name=nume

Definiţia unei ancore interne

<sup></sup>

Text exponenţial, superscript. Exp: 23 se scrie 2<sup>3</sup>

<sub></sub>

Tagul subscript. Exp: H2O se scrie H<sub>2</sub>O
Înapoi
Marcaje pentru liste  

<DD>

Descriere definiţie

<DL> </DL>

Lista de tip definiţie

<DT>

Termen de definiţie

<LI>

Element de listă

<OL>

Listă ordonată (numerotată)

TYPE=tip

Tipul numerotării. Valori posibile: A, a, I, i, 1

START=x

Numărul de început al listei ordonate

<UL>

Listă neordonată (marcată)

TYPE=formă

Forma marcajului. Valori posibile: circle, square, disc.
Înapoi
Formatarea caracterelor  

<B> </B>

Afişează text cu caractere aldine

<I> </I>

Afişează text cu caractere cursive

<U> </U>

Afişează text subliniat

<TT> </TT>

Text cu font monospaţiu

<CITE> </CITE>

Citare bibliografică

<CODE> </CODE>

Listing de program

<EM> </EM>

Stil logic de evidenţiere

<KBD> </KBD>

Text de la tastatură

<STRONG> </STRONG>

Evidenţiere logică puternică

<VAR> </VAR>

Program sau variabilă

<BASEFONT SIZE = n>

Specifică dimensiunea implicită a fontului din pagină
Înapoi
Marcaje pentru cadre  
<FRAMESET> </FRAMESET> Definirea redactării paginii
COLS=x Numărul şi mărimea relativă a coloanelor
ROWS=x Numărul şi mărimea relativă a liniilor
BORDER=x Specifică starea "on" (activă) sau "off" (inactivă) pentru chenarul cadrului FRAMESET (1 sau 0)
FRAMEBORDER = x Specifică mărimea chenarului
FRAMESPACING = x Mărimea spaţiului dintre două cadre adiacente
<FRAME> Definiţia unui anumit cadru
SRC=url URL-ul sursă pentru cadru
NAME=nume Numele cadrului (utilizat împreună cu TARGET=nume ca parte componentă a marcajului de tip ancoră<a>
SCROLLING=scrl Defineşte opţiunea barei de derulare.Valori posibile: on(activă), off(inactivă), auto (automat)
FRAMEBORDER=x Mărimea chenarului din jurul cadrului
MARGINHEIGHT=x Spaţiul suplimentar de deasupra şi dedesubtul unui anumit cadru
MARGINWIDTH=x Spaţiu suplimetar la stânga şi la dreapta unui anumit cadru
<NOFRAMES> </NOFRAMES> Secţiunea de pagină afişată pentru utilizatorii care nu pot vedea un cadru
<IFRAME> Cadru intern (numai pentru IE)
SRC=url Sursa cadrului
NAME=s Numele ferestrei (util pentru TARGET)
HEIGHT=x Înăţtimea cadrului înglobat
WIDTH=x Lăţimea cadrului înglobat
Înapoi

Marcaje pentru tabele

 
<TABLE> </TABLE> Tabel HTML
BORDER=x Chenarul tabelului
CELLPADDING=x Spaţiul suplimentar în cadrul celulelor tabelului
CELLSPACING=x Spaţiul suplimentar între celulele tabelului
WIDTH=x Lăţimea impusă tabelului
FRAME=valoare Ajustarea fină a tabelului
RULES=valoare Ajustarea fină a riglelor tabelului
BORDERCOLOR = culoare Specifică culoarea chenarului tabelului
BORDERCOLORLIGHT = culoare Cea mai deschisă culoare din cele două culori specificate
BORDERCOLORDARK = culoare Cea mai închisă culoare din cele două culori specificate
ALIGN=left Aliniază tabelul la marginea din stânga a paginii, iar textul curge în partea dreaptă
ALIGN=right Aliniază tabelul la marginea din dreapta a paginii, iar textul curge în partea stângă
HSPACE=x Spaţiu suplimetar pe orizontală în jurul tabelului
VSPACE=x Spaţiu suplimetar pe verticală în jurul tabelului
COLS=x Specifică numărul de coloane ale unui tabel
<COLGROUP> </COLGROUP> Defineşte un set de definiţii de coloane cu ajutorul marcajului <col>
<COL WIDTH=x> Defineşte lăţimea unei coloane exprimată în pixeli
<THEAD> </THEAD> Defineşte titlul tabelului
<BODY> </TBODY> Defineşte corpul tabelului
<TR> </TR> Linie de tabel
BGCOLOR=culoare Specifică culoarea de fond pentru întreaga linie
ALIGN=aliniere Alinierea celulelor de pe linia curentă (left, center, right)
<TD> </TD> Celula de date a tabelului
BGCOLOR=culoare Specifică culoarea de fond pentru celula de date
COLSPAN=x Numărul de coloane pe care se întinde celula curentă de date
ROWSPAN=x Numărul de linii pe care se întinde celula curentă de date
ALIGN=aliniere Alinierea materialului din cadrul celulei de date.Valori posibile: (left, right, center)
VALIGN=aliniere Alinierea pe verticală a materialului din cadrul celulei de date.Valori posibile: (top, bottom, middle)
BACKGROUND=url Specifică imaginea de fond pentru celula tabelului
NOWRAP Nu permite despărţirea textului pe linii în cadrul unei celule
ALIGN=baseline Aliniază celule de date cu linia de bază a textului adiacent
ALIGN=caracter Aliniază o coloană faţă de un anumit carcater (caracterul prestabilit este ".")
ALIGN=justify Aliniază atât marginea din stânga cât şi marginea din dreapta a unui text
Înapoi

Adăugarea imaginilor

 
<IMG > Marcajul de introducere a imaginilor
SRC=url Sursa fişierului grafic
ALT=text Textul alternativ de afişat, dacă este necesar
ALIGN=aliniere Alinierea imaginii în pagină. Valori posibile: top (sus), middle (în mijloc), bottom (jos), left (în stânga), right (la dreapta)
HEIGHT=x Înălţimea imaginii (în pixeli)
WIDTH=x Lăţimea imaginii
BORDER=x Chenarul din jurul imaginii, atunci când aceasta este utilizată ca hiperlegătură
HSPACE=x Spaţiul suplimentar pe orizontală din jurul imaginii (în pixeli)
VSPACE=x Spaţiul suplimentar pe verticală din jurul imaginii (în pixeli)
Înapoi

Tabel diacritice

 

Limba română foloseşte cinci litere cu semne diacritice: ă, â, î, ş, ţ. Aspectul şi denumirea acestor semne sunt arătate în tabelul de mai jos.

Ă ă căciulă Â â Î î accent circumflex; ş Ş ţ Ţ virgulă, plasată sub literele corespunzătoare s, S, t, T.

valoare cod
ă &#259;
Ă &#258;
ā &#226;
Ā &#194;
ī &#238;
Ī &#206;
ş &#351;
Ş &#350;
ţ &#355;
Ţ &#354;
Înapoi